gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Mats Ferner26.19

Full kuling ute vid Björkskär.

Vågor överallt ! Överriggad !

FOX 95 :-))

GUNSAILS