gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Mats Ferner16.16

Knappt någon vind! ( små byar ) Fick ta till SuperCruisern

Tvungen prova  ny bräda! 3-5 m/s

Knappt någon vind! ( små byar ) Fick ta till SuperCruisern

Tvungen prova  ny bräda! 3-5 m/s

Knappt någon vind! ( små byar ) Fick ta till SuperCruisern

Tvungen prova  ny bräda! 3-5 m/s

FINISH