gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Tor Kjell Grytnes 28.98

Sommercuising i Bork. :-) En del sjøgress, spesielt nord for havna.

LOFTSAILS