f Home - gps-speedsurfing
gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Remco Kes33.35
2Michaël Engel30.45
3Pelle Swart29.6
4Andre de Jongh27.87
5Dietrik Huizing25.33

Meer van dit soort dagen zon en wind! Alleen iets minder choppy zou lekker zijn. Ik heb weer mooie lange rakken gevaren waardoor mijn knieen nu de verkeerde kant op staan door al dat gestuiter.

2e keer varen voor 2022, super wind, lastige golfslag.

Mooie dag met zon. Vanaf de Nes wel heel erg stampen op de nogal kriskross chop.. Ondanks dat ik weet dat ik met de tribal G10 vin lekkerder vaar toch mezelf gedwongen de carbon sl-pro's te varen. Eerst 31 cm, daarna 35 cm. Oefening baart kunst zegt men wel eens, dus ik moet er gewoon ook vaar uren op maken. De rommelige water structuur was een goed oefenpallet. Ook om te gijpen. Fijn dat het water opgewarmt is, nu heb ik weer zin om de jibes wat extremer in te zetten omdat het minder uitmaakt in het water te vallen. 

Paar keer onder de dijk naar Marken gekeken of daar wat snelheid te halen was, maar zat daar  steeds in een wind dip waardoor ik t te saai vond daar te blijven hangen. Gezien de cijfers had ik moeite snelheid te maken, had daar ook net even te weinig power voor. Ik heb t idee dat ik met die sl-pro een behoorlijk hoge basis snelheid moet maken om vanuit door te acceleren door het wat dunnere profiel. Die basis snelheid vond ik lastig te vinden  met deze rare (niet eens zo hoge) chop condities. Ik heb het idee dat ik af en toe in een goeie foil - rail modus kom waarbij het geheel begint te lopen, maar vind het heel lastig deze vast te houden. 

Wel merk ik dat ik tegen de adviezen in toch de sl-pro met de mastvoet wat verder naar achter en de giek wat hoger dan ik meestal vaar lekker vind varen.. Ondanks de zachte flex in de tip en het foil gedrag houd ie de neus tegen mn verwachting in relatief laag. Echter is het wat meer oppassen dat ik met die flex-foil eigenschap niet het water uitgelanceert word. De vin heeft minder ruimte voor fouten. Spin-outs, wegzakkers, lanceringen.. alles wel gehad met zowel de 31 als 35 cm. Als ik niet zou weten dat er mensen bestaan die heel hard op deze vinnen varen had ik deze vin al lang in de trash gegooid. Vind het nu wel een uitdaging om te zien wanneer dat moment komt dat ik het groene ding begrijp, vetrouw en dan de performance er uit weet te halen die het (mag ik hopen) kan bieden. De eerst volgende sessie zit ie weer onder mn plank, gotta make the hours.. 

Beautiful day with sun. From the Nes, I have to stomp a lot on the rather crisscross chop.. Even though I know that I sail better with the tribal G10 fin, I forced myself to sail the carbon sl-pros. First 31 cm, then 35 cm. Practice makes perfect, they say, so I just have to put in some sailing hours. The messy water structure was a good practice pallet. Also to jibe. It's great that the water has heated up, now I feel like using the jibes a bit more extreme because it makes less difference to fall into the water.

I looked a few times under the dike to Marken to see if there was some speed to be gained there, but there was always a wind dip so I thought it was too boring to stay there. Given the numbers, I had trouble making speed, I had just too little power for that. I have the idea that I have to make a pretty high base speed with that sl-pro to accelerate from the thinner profile. I found that base speed hard to find with these weird (not even that high) chop conditions. I have the idea that I occasionally get into a good foil - rail mode where the whole thing starts to run, but I find it very difficult to hold it.

I do notice that, against the advice, I still like sailing the sl-pro with the mast foot a bit further back and the boom a bit higher than I usually sail. Despite the soft flex in the tip and the foil behavior, everyone keeps their nose relatively low compared to my expectations. However, it is a bit more careful that I do not get launched out of the water with that flex-foil property. The fin has less room for error. Spin-outs, sinkers, launches .. had it all with both the 31 and 35 cm. If I didn't know that there are people who ride very hard on these fins, I would have thrown this fin in the trash a long time ago. I think it's a challenge now to see when that moment comes when I understand the green thing, trust it and then get the performance out of it that it (I hope) can offer. The next session it's under my shelf again, gotta make the hours..

In de middag even heerlijk gevaren...

In de middag even heerlijk gevaren...

FINISH