gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Kostas Ntotsias26.41
2Goulielmos Giorgos22.49

thanks George for the rrd 122 

thanks George for the rrd 122 

thanks George for the rrd 122 

First time this season with Kostas Ntotsias

SEVERNE